444.gif
a-Final-jody-text-orange
Gino
Glen
Zasou
Garron
Gently Bounce
Grady
Gem Balou
Gini
Betty
Gini

QS Gino


HD B1

ED 0/0

QS Glenlivet


HD B2

ED 0/0

QS Gently Zazou

HD A2

ED 0/0

OCD li

QS Garron


HD B1

ED 0/0

 FOTO'S vom G WURF

QS Gently Bounnce


HD A1

ED 0/0

QS Grady


HD B1

ED 0/0

QS Gem Balu


HD B1

ED  0/0

QS Ginevra


HD B1

ED 0/0

G Wurf

28.03.2015

Quick Stepers C'est Viva la Vita  &  Garronpoint Fitty

3 Hündinnen, 7 Rüden

QS Great Betty


HD A2

ED 0/0

QS Georgina


HD B1

ED 0/0

Glen
Glen
Gently Bounce
Garron
Grady
Grady mit 15 Monaten
Bounce
Betty
Gino
Gini
Glen
Gina
Garron
Balou
Glen stand
Alle G

 WT A/F/O,  Open MT, BLP, diverse WT O

APD/R- A

APD/R- A , WT F

APD/R- A , JPR Suchensieger 267 Pkt., WT A

 WT A, JPR Suchensieger  270 Pkt.

Rettungshundearbeit West Laeken Team

Rettungshundearbeit West Laeken Team

BPO § 7 von NRW

jagdlich geführt, BLP

APD/R- A , BLP, WT A, SpJGP/R Suchensieger, Dr. Heraeus Prüfung Suchensieger

APD/R- A , WT A, BLP

Dyskinesie oder fokale nichtkonvulsive Anfälle

© 2020 Heike Reichelt

444.gif
a-Final-sugar-text-orange